Møre

Nærhet til fangstfelt på Møre gir rask distribusjon fra fangst til kunde som igjen gir optimal kvalitet og lang holdbarhet. Det går kun et halvt døgn fra fisken kommer over ripa til den ankommer Oslo, Bergen og Trondheim og 2-3 døgn til den er levert hos kunder i Europa.
Optimal ferskhet krever kompetanse i alle ledd fra fangst, mottak og videre distribusjon ut til kunden. Det er kun sertifiserte fartøy og mottak som kan levere merkevaren MØRE OF NORWAY. Fiskere og mottak som er med i merkeordningen er pålagt kurs for å kunne sertifiseres til merket. De følger krav fra fangst- og kvalitetsstandarder og prosedyrer utarbeidet for merkeordningen. Dette sikrer en topp kvalitet helt frem til sluttkunden.